Kui täiendavat maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral tahavad kasutada mõlemad vanemad?

PrintPDF Jaga

Vaidluse korral käsitatakse last ülalpidava isikuna isikut, kellele makstakse perehüvitiste seaduse §-s17 sätestatud lapsetoetust. /täiendavalt: TuMS § 231 lg 3/

Image CAPTCHA