Töövõimetusleht kui rasedale ei ole pakkuda kergemat tööd

Tere Töötan kahes kohas - 1,0 koormus ja 0,5 koormus. Raseduse tõttu olen 0,5 koormusega töökohast TVL kuna neil ei olnud kergemat tööd pakkuda. 1,0 koormusega tööandja juures jätkan 100% kuna seal on raseda jaoks kerge töö. Kui ma lähen nüüd suvel seadusega ettenähtud ja väljateenitud põhipuhkusele kohast, kus olen jätkanud töötamist, siis kas mul on õigus saada 0,5 koormusega töökohast jätkuvalt nn haigusrahasid?

Kui inimesel on mitu tööandjat ning ühel tööandjal on anda kergemat tööd ja teisel ei ole, võib tööandja, kellel kergemat tööd anda ei ole, inimese tööst vabastada ja teine tööandja pakkuda kergemat tööd. Sellisel juhul on Teil tööandja juures, kus Teile on kergemat tööd pakkuda, õigus korralisele puhkusele ilma teise tööandja juures hüvitist kaotamata. Oluline on lõpetada kergema tööga seotud haigusleht enne emapuhkuse alguspäeva.

Vastatud:
21.06.2023