Töövõimetoetus

Tere. Olen endine vanglatöötajast avalik teenistuja ja mulle on määratud eluks ajaks väljateenitud aastate pension. Praegu olen ka töötuna arvele võetud töötukassas ja saan töötuskindlustushüvitist. Olen 60 aastane ja vanaduspensionini on jäänud umbes 5 aastat. Küsimus selline, kas ma saan taotleda töövõimetoetust? Olin enne töötuks jäämist pikalt haiguslehel ja liikumisraskused on endiselt. Kuigi saan väljateenitud aastate pensionit, olen siiski veel tööealine, kuna vanaduspensionini on veel aega. Tänan.

 

Seaduse kohaselt on töövõime hindamisele ja töövõimetoetusele õigus 16-aastasel kuni vanaduspensioniealisel isikul, kes on:

  1) Eestis elav Eesti kodanik või pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel Eestis elav välismaalane;

  2) tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elav välismaalane;

  3) Eestis viibiv rahvusvahelise kaitse, sealhulgas ajutise kaitse saaja või rahvusvahelise kaitse taotleja, kellel on õigus Eestis töötada välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud tingimustel.

Töövõimetoetusele ei ole õigust isikul, kellele makstakse pensioni, vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust, prokuröri töövõimehüvitist või välisteenistuse seaduse või avaliku teenistuse seaduse alusel makstavat abikaasatasu.

Seega, kui Teile makstakse pensioni, ei ole Teil õigus töövõimetoetusele vaatamata sellele, et Te ei ole veel vanaduspensionieas.

Vastatud:
05.06.2023