Töötamise tõendamine pensionistaaži jaoks

Tere! Töötasin aastatel 1988 - 1990 Tallinna Linna RSN TK Tervishoiuosakonna Väikeettevõttes Vagos, mis tegeles Tallinna haiglate remondiga, aga ka tervishoiuteenuse abivahendite väljatöötamise ja tootmisega nagu nt praegugi krüoteraapias kasutatav külmkamber. Kahjuks on minu tööraamat kadunud seoses firma šeifi vargusega 1992.a. minu tolleaegsest töökohast Toompuiestee 19. Selle kohta peaks olema ka märge politseis, mis tookord asus Adamsoni tänaval. Olen taastanud töötatud aastate dokmente niipalju, kui võimalik. Kuna v/e Vagost enam ei eksisteeri, siis firmast töötatud aja kohta tõendit polnud võimalik küsida. Sain endiste töökaaslaste, sh. Vagose tolleaegse direktori käest kinnituskirjad oma töötamise kohta. Kahjuks Pensioniamet neid tõendeid enam ei aktsepteeri ja palus otsida arhiivist. Olen küsinud ka Tallinna Linna Arhiivist ja Terviseametist v/e Vagose dokumente, aga kummalgi pool ei teata sellisest firmast midagi. Ometi on minu tööleping sõlmitud Tallinna Linnavalitsuses, Vabaduse väljak 7 ja ma töötasin ettevõttes Vagos, mis asus Sütiste tee 17, koos mitmete teiste iskutega, kelle tööaastate hulka on arvestatud Vagoses töötatud aeg ja kes saavad selle eest vanaduspensioni. Ei saa olla, et riigile kuuluva väikeettevõtte isikute töötasu puudutavad dokumendid on jäljetult kadunud. TLS ütleb, et: Enne 7.01.2001 lõpetatud töölepinguid ning lahkunud töötajate isikukaarte säilitatakse 75 aastat. Palun andke mulle nõu, kelle poole ma veel võiksin pöörduda, et oma töötamist ettevõttes Vagos tõestada? Ja kas Pensioniametil on õigust mitte arvestada minu endiste töökaaslaste poolt antud kinnituskirju? 

Sotsiaalministri määrusega „Pensioniõigusliku staaži tõendamise ja arvestamise kord“ on sätestatud, milliste dokumentidega on võimalik töötamist tõendada. Sellisteks dokumentideks on:

  (1) Tööraamat.

  (2) Tööraamatu või tööraamatus vastavate kannete puudumise või ebaõigete kannete korral võib pensioniõiguslikku staaži tõendada muu dokumendiga – tööleping, käskkiri, korraldus, isiklik kaart, töötasuleht, töönimistu, teenistuskiri, teenistusleht, kolhoosi liikmeraamat, tööettevõtuleping või muu tsiviilõiguslik leping –, milles on andmed töötamise aja kohta.

 (3) Eelnimetatud dokumentide puudumise korral võib pensioniõiguslikku staaži tõendada palgaraamatu või ametiühingu liikmepiletiga.

  (4) Palgaraamatu sissekannete alusel tõendatakse pensioniõiguslikku staaži töölevõtmise päevast kuni töö lõpetamise päevani. Kui palgaraamatus puudub sissekanne töö lõpetamise kohta, tehakse palgaraamatu alusel pensioniõiguslik staaž kindlaks töölevõtmise päevast kuni päevani, mille eest on makstud töötasu.

  (5) Ametiühingu liikmepilet võib olla pensioniõiguslikku staaži tõendav dokument aja kohta, mille osas on olemas sissekanded töötasult või stipendiumilt liikmemaksu maksmise kohta.

 

Kui midagi neist dokumentidest ei ole võimalik hankida, on lubatud töötamist tõendada ka tunnistajate ütlustega, ent siis on vajalik arhiiviteatis või muu pädeva asutuse tõend selle kohta, et dokumente säilinud ei ole. Nimelt on samas Sotsiaalministri määruses kirjas, et tunnistajate ütluste alusel on riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 28 sätestatud pensioniõigusliku staaži hulka arvatava tegevuse aega võimalik tõendada üksnes juhul, kui dokumendid pensioniõigusliku staaži või selle eri perioodide kohta ei ole säilinud ja selle kohta on arhiiviteatis või muu pädeva asutuse poolt väljastatud tõend. Sel juhul teeb Sotsiaalkindlustusamet pensioniõigusliku staaži kindlaks kahe tunnistaja ütluste alusel. Erandkorras, kui objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik mitut tunnistajat üle kuulata, võib pensioniõigusliku staaži kindlaks teha ühe tunnistaja ütluse alusel

Vastatud:
27.06.2023