Milline on ületunnitöö ja öötöö?

PrintPDF Jaga

Ületunnitöö on töötaja töötamine poolte kokkuleppel üle töölepingus ettenähtud tööaja. Ületunnitööd ei tohi teha alaealine ja töötaja, kelle tööaega on seadusega lühendatud töökeskkonna ohuteguri tõttu. Ületunnitöö hüvitatakse eelkõige tasulise vaba aja andmisega või siis poolte kokkuleppel rahas. Viimasel juhul maksab tööandja ületundide eest 1,5-kordset töötasu.

Summeeritud tööaja arvestuse korral selguvad ületunnid arvestusperioodi lõpul ning neid on võimalik vaba ajaga hüvitada järgmise perioodi jooksul.

Koos ületundidega ei tohi töötaja tööaeg ületada keskmiselt 48 tundi ning erandkorras poolte kokkuleppel 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise ajavahemiku jooksul.

Öötööks loetakse töötamist alates kella 22.00-st kuni kella 06.00-ni. Öötöö eest makstakse 1,25-kordset töötasu. Öötöötaja on töötaja, kes töötab ööajal vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast või vähemalt kolmandiku oma iga-aastasest tööajast. Öötöötaja tööaeg ei tohi olla pikem kui keskmiselt 8 tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul seitsmepäevase arvestusperioodi kohta, tervist mõjutava ohuteguri keskkonnas töötamise korral 8 tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul.

Image CAPTCHA