Kas katseaeg pikeneb haiguse aja võrra?

PrintPDF Jaga

Kas katseaeg pikeneb haiguse aja võrra?

Katseaeg ei pikene töötaja töövõimetuse või muu sarnase asjaolu tõttu. Töölepingu tingimuste muutmine töösuhte kestel ei õigusta üldjuhul uue katseaja kokkuleppimist. Sama põhimõte kehtib ka juhul, kui töötaja katseaeg tähtajalise lepingu alusel on möödas ning leping muutub poolte kokkuleppel tähtajatuks töölepinguks. Sellises olukorras ei ole tähtajatu lepingu alusel põhjendatud töötajale uue ja täiendava katseaja määramine.

Katseaeg on mõlemale osapoolele, nii tööandjale kui ka töötajale, selleks, et sobivuses selgusele jõuda. Katseajal hindab tööandja, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isiksuseomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Töötaja hindab, kas see on temale ikka õige töökoht. Töötajal on katseajal õigus saada kõikvõimalikku infot ja õpetust, mida ta oma tööks vajab.

Kui tööandja leiab katseaja lõpul, et töötaja ei ole viibinud tööl piisavalt kaua, et hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel, siis on võimalik katseajal tööleping üles öelda ka hindamise võimatuse tõttu.

Image CAPTCHA