töölepingu üles ütlemine

Tere Tööandja lõpetas katseajal lepingu päeva pealt ja kirjalikult teavitas et järgmisest päevast enam tööle ilmume ei pea, lõpetamiseks pani poolte kokkuleppel. Kui töötaja juhtis tähelepanu asjaolue, et etteteatamine on seaduse järgi 15 päeva ja et tegemist ei olnud kokkuleppel lahkumisega. Siis peale seda ütles töötajale, et peab ikkagi järgmisd 2 nädalt tööl edasi käima. Kuna olukord on töötaja jaoks väga ebameeldivaks tehtud ja algselt öeldi, et järgmisest päevast enam tööle ilmuma ei pea, siis kas töötajal on kohustus 2 nädalt veel käia või ei ole?

Töölepingu on üles öeldud kui üks pool on selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üles öelnud ja teine pool on teate kätte saanud. Seega on ülesütlemine kehtiv ja tööleping lõppeb ülesütlemisteates märgitud kuupäeval. Küll võib kirjeldatud asjaoludel olla tööleping üles öeldud alusetult. Sel juhul on Teil võimalik ülesütlemine töövaidluskomisjonis vaidlustada.

Vastatud:
29.05.2023