süüteoteate esitamine

Tere! Nagu meediast lugeda, on viimasel ajal MTÜ Slava Ukraini ümber tekkinud skandaal pannud mõne neile annetusi teinud inimese esitama kõnealuse MTÜ kohta kuriteoteadet. On kõlanud ka üleskutse, et teised annetajad võiksid teha seda sama, iseäranis juhtudel, kui summa on suurem kui paarsada eurot. Kas selline üleskutse kõlab juriidiliselt mõistlikult? Ehk siis, kas need täiendavad süüteoteated võiksid kuidagi aidata juba alustatud kriminaalmenetluse läbiviijaid või olla muul viisil kasulikud? Kui süüteoteate esitamine on põhjendatud, siis kuidas peaks seda antud juhul koostama? Tänan juba ette!

Süüteoteate esitamine on asjakohane, kui on alust hinnanguks, et süütegu on toime pandud ja tegemist on episoodiga, mille kohta teadet veel esitatud ei ole. Siinjuures peate otsustama ise, vastaja Teile nõu anda ei saa. Kui süütegu on toime pandud ja esinevad erinevad episoodid samas asjas sama toimepanija poolt, saab teated üheks menetluseks ühendada ja teadete ning episoodide paljusus tõendab tegevuse süsteemsust. Süüteoteadet on kõige mugavam esitada PPA veebilehel elektrooniliselt. 

Selleks, et politsei saaks avalduse vastu võtta:

  • märkige avaldusse isiklik e-posti aadress, et oleks võimalik Teiega ühendust võtta.
  • digiallkirjastage avaldus.

Digiallkirjastamata avalduse alusel ei saa teha menetluse alustamise otsust. Menetluse alustamise otsustamiseks võib menetleja nõuda täiendavate andmete esitamist või avalduse esitaja jaoskonda kutsuda.

Arvestage ka, et:

  • avalduses ei tohi esitada valeandmeid.
  • teil on kohustus ilmuda politsei kutse peale ütlusi andma.

Avalduse esitamiseks tuleb logida sisse ja end autentida.

Vastatud:
25.05.2023