Millal ja kuidas läheb valdus võõrandajalt omandajale üle?

PrintPDF Jaga

Valdus antakse võõrandajalt omandajale üle vastavalt nendevahelisele kokkuleppele. Valduse võib üle anda võõrandamislepingu sõlmimise päeval või ka hiljem kokkulepitud ajal. Võõrandatava asja otsene valdus võib olla ka enne võõrandamislepingu sõlmimist omandajale üle antud (näiteks juhul kui omandaja on asja üürnik). Üldjuhul läheb vastutus võõrandatava asja juhusliku hävimise või kahjustumise eest omandajale üle otsese valduse üleandmisega, ehk siis võõrandaja vastutab asja eest kuni selle otsese valduse omandajale üle andmiseni, sealt edasi hakkab asja eest vastutama omandaja. Juhul kui pärast müügilepingu sõlmimist ja enne selle otsese valduse ostjale üleandmist võõrandatav asi kahjustub, vastutab asja taastamise eest müüja. Valduse üleandmiseks on mõttekas allkirjastada üleandmise-vastuvõtmise akt, kus märgitakse, millal valdus on üle antud, mitu võtit üle anti, millised olid veemõõtja ja elektriarvesti näidud jne. Selline valduse üleandmise akt sõlmitakse lihtkirjalikus vormis.

Image CAPTCHA