Kes esitab avalduse uue omaniku kinnistusraamatusse kandmiseks ja kes teeb kinnistusraamatusse vastava muudatuse?

PrintPDF Jaga

Kinnistusraamatut pidavale maakohtu kinnistusosakonnale edastab kinnistamisavalduse ja selle lisadokumendid notar kasutades selleks e-notari infosüsteemi. Kinnistamisavaldus registreeritakse elektroonilises kinnistuspäevikus automaatselt ning see vaadatakse kohtunikuabi poolt 30 päeva jooksul läbi. Kandeid kinnistusraamatusse teevad kinnistusosakonna kohtunikuabid.

Kui on tegemist ebaseaduslikult võõrandatud vara tagastamisega, siis esitab vastava avalduse kohalik omavalitsus kinnistuportaali kaudu. Kinnistuportaal asub aadressil https://kinnistuportaal.rik.ee/login.aspx.

 

 

Image CAPTCHA