Soovite esitada enda so füüsilise isiku pankrotiavaldust. Kuidas toimida?

PrintPDF Jaga

Füüsilise isiku pankrotiavaldus esitatakse sellele maakohtule, kelle tööpiirkonnas Te elate (kohtute kontaktandmed on kättesaadavad Eesti kohtute veebilehel: http://www.kohus.ee/kontaktandmed). Pankrotiavalduses peate põhjendama/selgitama milles seisneb Teie maksejõuetus. Avaldusele peate lisama selgituse maksejõuetuse põhjuste kohta. Samuti tuleb lisada nimekiri enda poolt täitmata kohustustest (võlanimekiri), kus märgitakse isik, kellele võlgnetakse, nimi, elu- või asukoht ja nõude suurus. Lisaks eeltoodule tuleb võlanimekirjas märkida ka andmed Teie vara kohta. Mõlematele lisadele tuleb Teil allkiri lisada. Pankrotiavaldusele ja selle lisadele ei ole kehtestatud kindlaid vorminõuded, avaldused ja lisad saab koostada vabas vormis. Riigilõiv võlgniku pankrotiavalduselt on 10 eurot. 

Image CAPTCHA