Mis saab siis, kui kohus vabastab mind pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest? Mis saab nendest võlausaldajatest, kes jätsid esitamata või ei esitanud tähtaegselt pankrotimenetluse jooksul nõudeavaldust?

PrintPDF Jaga

Kui võlgnik vabastatakse oma pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest, lõppevad pankrotivõlausaldajate nõuded võlgniku vastu, sealhulgas ka nende võlausaldajate nõuded, kes ei ole pankrotimenetluses nõudeid esitanud. Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamisel ei lõpe õigusvastaselt tahtlikult tekitatud kahju hüvitamise ning lapsele või vanemale elatise maksmise kohustused.

Image CAPTCHA