Mis on pankrot?

PrintPDF Jaga

Pankrotiks nimetatakse olukorda, kus kohus on võlgniku suhtes kohtumäärusega kuulutanud välja maksejõuetuse. Isik on maksejõuetu, kui ta ei suuda tasuda enda võlgnevusi. Selleks, et kohus kuulutaks välja isiku pankroti, peab isiku suutmatus tasuda enda võlgnevusi olema mitteajutise iseloomuga. Ajutisest makseraskusest saame kõneleda näiteks siis, kui isik ei suuda tasuda võlgnevust küll kokkulepitud ajaks, kuid ta suudaks seda teha näiteks järgneva paari kuu jooksul temale laekuvate rahaliste vahendite arvelt. Mitteajutine suutmatus tasuda enda võlgnevus tähendab seega isiku võimetust pikema perioodi vältel tasuda oma kohustusi, kuna tal puuduvad selleks vajalikud rahalised vahendid ja nende laekumist ei ole ka lähiajal oodata.

Image CAPTCHA