Mis ma edasi tegema pean, kui kohus on teinud määruse, millega on otsustatud algatada kohustustest vabastamise menetlus?

PrintPDF Jaga

Teil kui võlgnikul on kohustus tegeleda mõistlikult tulutoova tegevusega ja kui Teil sellist tegevust ei ole, siis on Teil kohustus seda otsida. Te olete kohustatud viivitamatult teatama kohtule ja usaldusisikule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest (nt vahetasite töökohta), mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti peate andma kohtu ja usaldusisiku nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta. Ühtlasi olete kohustatud töö- või teenistussuhetest või muust sarnasest suhtest või ettevõtlusest saadud tulu igakuiselt usaldusisikule üle andma. Samuti olete kohustatud usaldusisikule üle andma pärimise teel saadu väärtusest pool. Kokkuvõtlikult on oluline kohtuga ja usaldusisikuga koostööd teha ja igast eelnimetatud muudatusest või saadusest neid teavitada.

Image CAPTCHA