Kui kaua kohustustest vabastamise menetlus kestab ja mis ma pean peale seda tegema?

PrintPDF Jaga

Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise, tehes selle kohta määruse. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses.

Seega on siis, kui soovite kohustuste vabastamist 3 aasta jooksul, oluliseks tingimuseks see, et olete rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses. Mis on “arvestatav ulatus”, seda otsustab kohus.

Kui kohus leiab, et võlgniku kohustustest vabastamise menetlus ei ole põhjendatud, võib ta menetlust pikendada ja määrata võlgnikule täiendava tähtaja, kuid see tähtaeg ei või olla pikem kui 7 aastat kohustuste vabastamise menetluse algatamisest.

Ühtlasi peate Te vande all kohtule kinnitama, et olete kõik oma kohustused täitnud. Kohustustete täitmise all on silmas peetud PankrS § 173 sätestatud võlgniku kohustusi.

Image CAPTCHA