Kas kohtul on õigus keelduda mind kohustustest vabastamast?

PrintPDF Jaga

Kohus saab keelduda Teid kohustustest vabastamast juhul, kui Teid on mõistetud süüdi pankrotikuriteos ja/või Te olete rikkunud pankrotiseaduse § 173 nimetatud kohustusi ja kahjustanud sellega võlausaldajate huve. Samuti keeldub kohus võlgnikku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustusest vabastamast juhul, kui võlgnik kohtu määratud tähtaja jooksul teavet ei anna. Kohus ei või keelduda võlgnikku kohustustest vabastamast enne, kui ta on ära kuulanud usaldusisiku ja võlgniku, samuti võlausaldajad, kes on selleks soovi avaldanud. Kohus võib omal algatusel ning võlausaldaja või usaldusisiku taotlusel otsustada kohustustest vabastamisest keeldumise ja lõpetada kohustustest vabastamise menetluse, kui ilmnevad enne viie aasta möödumist pankrotiseaduse § 175 lõike 2 ja 4 alus. Kohus võib võlausaldaja taotlusel ühe aasta jooksul Teie pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise määruse tegemisest selle määruse tühistada, kui selgub, et Te olete kohustustest vabastamise menetluse kestel oma kohustusi tahtlikult rikkunud ja sellega oluliselt takistanud pankrotivõlausaldajate nõuete rahuldamist. 

Image CAPTCHA