Milliseid dokumente kohtutäitur täidab?

PrintPDF Jaga

Täitedokumendiks on näiteks: 

  • jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend; 
  • töövaidlus-, üüri- või liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus; 
  • notari tasu maksmise arve;
  • maksuhalduri haldusakt maksukohustuste ja muude rahaliste kohustuste sundtäitmise kohta;
  • välisriigi kohtu lahend, kui see on Eestis tunnustatud või kuulub tunnustamiseta täitmisele.

Täitedokumentide täpne loetelu on sätestatud täitemenetluse seadustiku §-s 2. Täitedokumendiks olevale kohtulahendile, töövaidlus- jms asutuse otsusele võtke vastavast kohtust või asutusest jõustumismärge. Jõustumismärget ei ole vaja, kui dokumendis endas on öeldud, et ta kuulub viivitamatult täitmisele. 

Image CAPTCHA