Millise tähtaja jooksul peab kohtutäitur võlgnikult täitemenetluse läbiviimise raames saadud summad sissenõudjale üle kandma?

PrintPDF Jaga

Seaduse kohaselt kannab kohtutäitur arestiga laekunud raha üle sissenõudjale kümne tööpäeva jooksul kuid mitte enne kolme tööpäeva möödumist raha laekumisest. Alus: TMS § 43.

 

Image CAPTCHA