Millal kohtutäituri poole pöörduda?

PrintPDF Jaga

Kohtutäituri poole on võimalik pöörduda, kui võlgnik vabatahtlikult ei täida seda, milleks teda kohtu või muu pädeva asutuse poolt on kohustatud. Näiteks ei maksa võlgnik Teile võlga ära, ei vabasta ruume, ei eemalda ebaseaduslikku tõkkepuud, ei avalda vabandust ajalehes jne. Kohtutäituril on nõude täitmiseks õigus arestida ja müüa võlgniku kinnisvara ja vallasvara jne. Samuti on tal näiteks õigus arestida võlgniku sissetulekud ja arveldusarved. Kohtutäiturite kontaktandmed leiate siit

Image CAPTCHA