Kuidas valida oma nõude täitmiseks kohtutäiturit?

PrintPDF Jaga

Kohtutäituri valib sissenõudja. Kohtutäituri valimisel peab lähtuma kohtutäituri tööpiirkonnast. Tööpiirkondi on kokku neli:

  1. Harju tööpiirkond, mis hõlmab Harju maakonda
  2. Viru tööpiirkond, mis hõlmab Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonda
  3. Tartu tööpiirkond, mis hõlmab Tartu, Viljandi, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakonda
  4. Pärnu tööpiirkond, mis hõlmab Pärnu, Saare, Hiiu, Lääne, Järva ja Rapla maakonda.

Kohtutäitur tuleb valida tööpiirkonnast, kus on võlgniku elu- või asukoht või kus asub võlgniku vara. Näiteks saab Harju kohtutäitur täita nõuet kui võlgniku elu- või asukoht on Harjumaal või võlgniku vara asub Harjumaal. Kohtutäiturite büroode andmed leiad Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja koduleheküljelt

Image CAPTCHA