Kas Eesti kohtutäitur saab minu nõuet täita välisriigis elava/töötava isiku suhtes?

PrintPDF Jaga

Eesti kohtutäitur teeb täitetoiminguid üksnes Eesti Vabariigi territooriumil. Välisriigis toimuvale täitemenetlusele kohaldatakse selle riigi õigust, kus täitemenetlus toimub. Välisriigis täitedokumendi täitmiseks vajaliku teabe saamiseks on võimalik pöörduda Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õigusabi talituse poole (https://www.just.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/el-ja-rahvusvaheline-koostoo/rahvusvaheline-justiitskoostoo).

Image CAPTCHA