Kui palju tuleb tasuda pankrotiavalduse esitamisel riigilõivu?

PrintPDF Jaga

Riigilõivuseaduse § 59 lg 8 sätestab pankrotimenetlusega seotud riigilõivu kohustused järgmiselt:

Võlgniku, tema surma korral pärandvara suhtes pärija või pärandi hooldaja pankrotiavalduse, füüsilise isiku võlgade ümberkujundamise avalduse või töötaja poolt tööandja vastu pankrotiavalduse esitamisel tööõigussuhtest tuleneva nõude alusel tasutakse riigilõivu 10 eurot.

Võlausaldaja pankrotiavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 300 eurot (RLS § 59 lg 9). Riigilõivuseadusega saate tutvuda siin.

Image CAPTCHA