Kuhu esitada pankrotiavaldus?

PrintPDF Jaga

Pankrotiasju menetlevad maakohtud. Eestis on neli maakohut: Harju Maakohus, Viru Maakohus, Tartu Maakohus ja Pärnu Maakohus. Igal maakohtul on mitu kohtumaja, mis asuvad maakohtu tööpiirkonnas. Täpsemalt vaata elektroonilisest riigiteatajast justiitsministri 27.10.2005 määrust nr 46 „Maa- ja halduskohtute kohtumajade täpsed asukohad ja teeninduspiirkonnad ning ringkonnakohtute asukohad“. Pankrotiavaldus esitatakse selle maakohtu kohtumajale, millise tööpiirkonnas ettevõte asub või füüsilisest isikust võlgnik elab (kohtute kontaktandmed kättesaadavad siin).

Image CAPTCHA