Kes on pankrotihaldur?

PrintPDF Jaga

Pankrotihaldur on kohtu poolt pankrotimääruses, millega kuulutatakse välja võlgniku pankrot, määratud isik, kelle ülesandeks on pankrotimenetluse läbiviimine (nt pankrotivaraga seonduvate tehingute tegemine, võlausaldajate nõuete väljaselgitamine). Pankrotihaldur on pankrotimenetluses võlgniku seaduslikuks esindajaks, st ta teeb võlgniku nimel tehinguid pankrotivaraga ning esindab teda varalistes vaidlustes. Vaata ka pankrotiseaduse 3. ptk I jagu (§-d 54 – 73).

Pankrotihaldur peab kaitsma nii võlgniku kui ka võlausaldajate õigusi ja huve (PankrS § 55), haldur on kohustatud kontrollima võlgniku vastu esitatud nõuete põhjendatust (§ 101 lg 1) ja kui selleks on alust, on haldur kohustatud nõudele või pandiõigusele vastu vaidlema (§ 103 lg 2).

Image CAPTCHA