Millistel juhtudel võib kohus menetlusabi andmise tühistada ja mis saab siis menetlusabi taotlenud isiku menetluskuludest?

PrintPDF Jaga

Kohus võib menetlusabi andmise tühistada, kui:

  1. menetlusabi saaja on menetlusabi taotledes esitanud valeandmeid;
  2. menetlusabi saamise tingimused puudusid või on ära langenud, muu hulgas menetlusabi saaja isiku muutumise korral õigusjärgluse tõttu, kui õigusjärglasel ei ole õigus saada menetlusabi;
  3. menetlusabi saaja ei ole kohtu määratud osamakseid tasunud kauem kui kolm kuud;
  4. menetlusabi saaja ei anna kohtu nõudmisel selgitust oma majandusliku seisundi muutumise kohta või ei esita nõutavaid tõendeid. 

Menetlusabi andmise tühistamise korral kannab menetlusabi saanud menetlusosaline ise oma menetluskulud täies ulatuses.