Millistel juhtudel võib kohus menetlusabi andmise tühistada ja mis saab siis menetlusabi taotlenud isiku menetluskuludest?

PrintPDF Jaga

Kohus võib menetlusabi andmise tühistada, kui:

  1. menetlusabi saaja on menetlusabi taotledes esitanud valeandmeid;
  2. menetlusabi saamise tingimused puudusid või on ära langenud, muu hulgas menetlusabi saaja isiku muutumise korral õigusjärgluse tõttu, kui õigusjärglasel ei ole õigus saada menetlusabi;
  3. menetlusabi saaja ei ole kohtu määratud osamakseid tasunud kauem kui kolm kuud;
  4. menetlusabi saaja ei anna kohtu nõudmisel selgitust oma majandusliku seisundi muutumise kohta või ei esita nõutavaid tõendeid. 

Menetlusabi andmise tühistamise korral kannab menetlusabi saanud menetlusosaline ise oma menetluskulud täies ulatuses.

Image CAPTCHA