Kuhu ja kellele esitada riigi õigusabi taotlus?

PrintPDF Jaga

Üldjuhul tuleb riigi õigusabi taotlus esitada kohtule, kes asja läbi vaatab või kes peaks kohtumenetluse alustamise puhul asja läbi vaatama (nt kui isik soovibki õigusabi hagi esitamiseks). Eeluurimise staadiumis olevas kriminaalasjas määrab riigi õigusabi uurimisasutus (üldjuhul politsei) või prokuratuur. Soovitame pöörduda nõu saamiseks advokaadibüroode poole, kuna advokaadibüroo pidaja on seaduse järgi kohustatud tagama riigi õigusabi vajajatele advokaadibüroo tööajal selgituste andmise riigi õigusabi saamise aluste ja korra kohta ilma selle eest tasu võtmata.

 

Taotlust riigi õigusabi saamiseks ei pea esitama ning menetlust läbiviiv ametnik korraldab isikule advokaadi määramise järgmistes olukordades:

  1. Väärteoasja kohtumenetluses juhul kui menetlusalune isik on 14- kuni 18- aastane või ta ei ole psüühikahäire tõttu suuteline end ise esindama ja kes ei ole kaitsjat valinud kokkuleppel.
  2. Kriminaalasja kohtumenetluses (juhul kui kaitsja osavõtt on kohustuslik). Levinud on valearusaam, et kriminaalasjas riigi õigusabi korras määratud kaitsja on isikule tasuta. Päris nii see siiski ei ole. Reeglina peab isik tasuma kaitsjatasu juhul, kui ta on kohtus süüdi mõistetud.
  3. Kaitsja osavõtt kogu kriminaalmenetlusest on kohustuslik, kui: isik on pannud kuriteo toime alaealisena; isik ei ole oma psüühilise või füüsilise puude tõttu suuteline ise end kaitsma või kui kaitsmine on selle tõttu raskendatud; isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mille eest võib mõista eluaegse vangistuse; isiku huvid on vastuolus teise isiku huvidega, kellel on kaitsja; isik on viibinud vahi all vähemalt kuus kuud.
  4. Kriminaalasjas kohtueelses menetluses on kaitsja osavõtt kohustuslik alates kriminaaltoimiku tutvustamisest (pärast kohtueelse menetluse lõpuleviimist).

 

 
Image CAPTCHA