Mis on põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus ja õigus ning kellele see laieneb?

PrintPDF Jaga

Ülalpidamiseks on kohustatud isikud, kes on omavahel otsejoones sugulased. Ülalpidamist on õigustatud saama: alaealine laps, samuti laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Ülalpidamist on õigustatud saama ka muu abivajav alaneja või üleneja sugulane, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama. Seega on vanematel ülalpidamiskohustus oma alaealiste laste suhtes, täisealiseks saanud lapsel kohustus vanemat ülal pidada, vanavanemal kohustus lapselast ülal pidada ja lapselapsel kohustus ülal pidada vanavanemat.

Image CAPTCHA