Mis on pärimisregister?

PrintPDF Jaga

Pärimisregistri eesmärk on aidata kaasa sellele, et pärimismenetlus viiakse läbi korrektselt ning et oleks tagatud pärandaja ja pärija õiguste kaitse, võimaldades dokumentide ja andmete elektroonilist säilimist, edastamist ning avalikkuse informeerimist muuhulgas sellest, et pärandaja on teinud testamendi ning, et pärimismenetlus on algatatud.

Pärimisregister on elektroonne ning seda peab Notarite Koda.