Kuidas toimub pärimisregistrile päringute esitamine?

PrintPDF Jaga

Andmed testamendi ja pärimislepingu kohta hoitakse saladuses kuni pärandi avanemiseni. Teavet pärimisregistrisse kantud andmete kohta antakse pärast seda, kui pärandaja surm on tõendatud. Abikaasade vastastikuse testamendi kohta antakse teavet pärast esimese abikaasa surma. Igaüks võib pärimisregistri andmetega tutvuda ja neist väljavõtteid saada.

Pärimisregistrisse kantud andmetega saab tutvuda notaribüroos või pärimisregistrist riigiportaali kaudu. Pärimisregistrisse kantud andmetega tutvumiseks piisab pärandaja ees- ja perekonnanimest ning isikukoodist.

Notaribüroosse pöördudes tuleb arvestada sellega, et tasuda tuleb notari tasu, välja arvatud juhul, kui pärimisregistrisse kantud andmetega soovitakse tutvuda vahetult enne pärimismenetluse algatamist või kui pärimisregistrisse kantud andmeid tuleb kontrollida pärimismenetluse läbiviimise käigus. Sel juhul on tegemist ametitoimingu raames tehtavate päringutega, millega seotud kulud sisalduvad pärimismenetluse läbiviimise ja pärimistunnistuse väljastamisega seotud notari tasus. Veebipõhise päringusüsteemi kaudu on andmetega tutvumine tasuta.

Päringu saab teha riigiportaalis veebilehel www.eesti.ee. Teenuse kasutamiseks peate olema riigiportaali sisenenud ID-kaarti või Mobiil-ID teenust kasutades. Pärandaja otsingu päringu tegemiseks valige veebilehelt järgmised lingid: E-teenused › Kodanikule › Perekond › Pärandaja otsing.

Juhul kui notari kaudu pärimisregistrisse esitatav päring ei ole seotud vastava notari poolt tehtava ametitoiminguga, siis pärimisregistrisse kantud andmete või pärimisregistris säilitatava dokumendiga tutvumise võimaldamise notari tasu on – 3,20 eurot ühe päringu või dokumendiga tutvumise eest, millele lisandub käibemaks. Nimetatud tutvumine tähendab eelkõige vastavate andmete vaatamist arvutist notaribüroos kohapeal. 

Isiku soovil teeb ja ka kinnitab notar pärimisregistri andmete väljatrüki ning väljastab registrist dokumentide ärakirju. Sellisel juhul tuleb tasuda notari tasu vastavalt notari tasu seadusele järgmiselt:

pärimisregistri andmete väljatrüki kinnitamine ja väljastamine – 3,20 eurot sõltumata lehekülgede arvust;

pärimisregistris säilitatava dokumendi väljatrüki kinnitamine ja väljastamine – 6,35 eurot sõltumata lehekülgede arvust;

pärimisregistri andmete väljatrüki digitaalne kinnitamine ja väljastamine – 4,80 eurot sõltumata andmemahust;

pärimisregistris säilitatava dokumendi väljatrüki digitaalne kinnitamine ja väljastamine – 6,35 eurot.

Ülalnimetatud summadele lisandub käibemaks.

 Kui pärimisregistrisse kantud andmeid soovib välisriigi testamendiregistri pidaja, tasutakse päringutasu 3 eurot, mis makstakse registripidajale.

Image CAPTCHA