Pärimisprotsessi algatamine

PrintPDF Jaga

Pärandi avanemisel, st pärandaja surma korral läheb pärand üle pärijatele, kellel on õigus see kas vastu võtta või sellest loobuda. Kui pärija kolme kuu jooksul pärast pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest teadasaamist pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks.

Tuleb silmas pidada, et isikute puhul, kes on surnud enne 1. jaanuari 2009, kehtib vastuvõtusüsteem: pärimiseks peab pärija pärandi vastu võtma, st esitama 10 aasta jooksul pärandi avanemisest pärandi vastuvõtmise avalduse, mille notar tõestab. Kui pärija avaldust ei esita ega asu pärandvara valdama ega kasutama 10 aasta jooksul pärandi avanemisest, ei loeta teda pärijaks. 

Kui isik on pärandi vastu võtnud või pärandist loobunud, ei saa ta oma otsust enam muuta. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et kuigi pärand läheb pärijale üle automaatselt, on pärimisõiguse tõendamiseks vajalik pärimistunnistus. Pärimistunnistuse väljastab notar pärast seda, kui ta on kindlaks teinud kogu pärijate ringi ning pärijate pärimisõiguse ja selle ulatus on piisavalt tõendatud. 

Pärimismenetlus lõpeb pärimistunnistuse väljastamisega notari poolt.