Millised dokumendid on vajalikud notarisse kaasa võtta, et algatada pärimisprotsess?

PrintPDF Jaga

Pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamiseks tuleks valmis olla vajadusel järgmiste dokumentide esitamiseks:

  • pärandaja surmatunnistus;
  • pärija isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart);
  • sugulust, abielu jms tõendavad dokumendid;
  • testament (kui see on pärijal olemas);
  • muud dokumendid, mis on vajalikud pärimisõiguse tõendamiseks;
  • andmed pärandajale kuulunud vara ja teiste võimalike pärijate kohta.

Täpsemat informatsiooni pärimismenetluses vajaminevate dokumentide kohta saab konkreetset pärimismenetlust läbiviivalt notarilt. Notarite kontaktandmed on kättesaadavad siit.

Image CAPTCHA