Mida teha, kui võlad ületavad varasid?

PrintPDF Jaga

Kui on selge, et võlad ületavad varasid, võib pärija enda vastutuse piiramiseks taotleda kohtult pärandvara pankroti väljakuulutamist. Pärija vastutus on piiratud ka juhul, kui pärandvara pankrotimenetlus toimub raugemisega. Pärandvara pankroti korral kohaldatakse pankrotimenetlust reguleerivaid sätteid. Võlgniku surma korral pärandvara suhtes pärija või pärandi hooldaja pankrotiavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 10 eurot.

Kui pärandvarast ei jätku pärandaja kohustuste täitmiseks, vastutab pärija ka oma isikliku varaga. Vastutuse piiramiseks oleks vajalik teha pärandvara inventuur ja esitada kohtule avaldus pärandavara pankroti väljakuulutamiseks. Pärandvara pankroti avalduse esitamiseks ei ole ilmtingimata nõutav pärandvara inventuuri läbiviimine, avalduse võib esitada ka ilma pärandavara inventuuri tegemata, kui pärija suudab pärandvara pankroti olukorda kohtule põhjendada. Tuleb aga meeles pidada, et vastutuse piiramine ei laiene sellistele kohustustele nagu pärimismenetluse ja pärandavara inventuuri kulude kandmise kohustus, pärandaja matusekulude kandmise kohustus jms. Kui pärandvarast ei piisa pärandaja matuse kuludeks, kannab pärija need kulud oma arvel.

Image CAPTCHA