Kuidas toimub pärandist loobumine?

PrintPDF Jaga

Pärandist loobumise tähtaeg on kolm kuud, mis hakkab kulgema hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Pärandist loobumiseks tuleb esitada pärandist loobumise avaldus kolme kuu jooksul pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest teadasaamisest alates. Notar võib kolmekuulist tähtaega pikendada või määrata uue tähtaja, kui pärima õigustatud isik on lasknud tähtaja mööda mõjuval põhjusel ja kui teised pärima õigustatud isikud sellele vastu ei vaidle.

Pärast pärandist loobumist ei saa pärandit hiljem enam vastu võtta.