Kuhu peame vaidluse korral pärandvara jagamiseks pöörduma?

PrintPDF Jaga

Juhul, kui pärandvara jagamisel tekib kaaspärijate vahel vaidlus, jagab pärandvara pärija nõudel kohus. Pärandvara jagamisel kohaldatakse üldjuhul kaasomandis oleva asja jagamise sätteid, kuid arvestada tuleks ka võimalikke pärimisseadusest tulevaid piiranguid.

Kõigepealt saab pärandvara jagamist nõuda üksnes tingimusel, et on teada kõik pärijad.

Kui pärandaja on testamendi või pärimislepinguga pärandvara jagamise keelanud, siis ei saa nõuda pärandvara jagamist testamendi või pärimislepinguga määratud tähtaja jooksul. Kui selline keeld on sätestatud tähtaega määramata või on tähtaeg pikem kui 30 aastat, loetakse sellekohase keelu tähtajaks 30 aastat pärandi avanemise päevast arvates.

Võib esineda ka olukord, kus pärijad ise on kokku leppinud, et teatava aja jooksul pärandvara ei jagata ning ka sellisel juhul ei saa pärandit enne kokkulepitud tähtaja möödumist jagada. Kui pärandavara jagamisest hoidumise tähtajas ei ole kokku lepitud või on tähtaeg pikem kui kümme aastat, loetakse tähtajaks kümme aastat pärandi avanemise päevast (pärandaja surmast) arvates.

Image CAPTCHA