Kes saavad algatada pärimismenetlust?

PrintPDF Jaga

Pärimisseaduse kohaselt läheb pärandi avanemisel (pärandaja surma korral) pärand üle pärijale ja pärijal on seejärel õigus pärandist loobuda. Kui pärija pärandist kolme kuu jooksul peale pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest teadasaamist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Pärimismenetluse algatamiseks esitab pärija notarile pärimisavalduse, mille notar tõestab.

Pärimismenetluse algatamiseks saab avalduse esitada pärija, pärandaja võlausaldaja, annakusaaja või muu pärandvara suhtes õigusi omav isik. Näiteks korteriühistu kui võlausaldaja saab algatada pärimismenetluse, et kiirendada pärandvaraks oleva korteriga seotud võlgade tasumist.

 
Image CAPTCHA