pärandaja sõlmitud lepingu üleminek pärijale

Tere! Paluks nõu järgneva murega. Minul suri isa ja temal oli leping seoses gaasiballooni rendiga firmast Airok OÜ. Kuna õigused ja kohustused tulevad üle pärandi vastuvõtmisega (mina olin pärija ja võtsin pärandi vastu) siis saan aru et ka antud leping jätkub minu ja rendifirma vahel. Isal oli ka tehtud rendi ettemakse aasta 2024 lõpuni. Probleem on selles, et rendifirma soovib mitte jätkata lepingut aga ei soovi tagastada ettemaksu. Minu poolest võib lepingu lõpetada ja tagastan eseme, aga ma sooviks ka sel juhul ettemaksu tagasi. Kas mul on õigus ettemaks tagasi saada ja mis seaduse paragraafi alusel? Teine küsimus - kuna rendifirma on avaldanud soovi leping lõpetada (lepingujärgselt peab see olema tehtud 3 kuud etteulatuvalt) ilma ettemaksu tagastamata - siis mis võib nö juhtuda kui kolm kuud on möödas, ülemakstud ettemaksu ei tagastata ja ma eset ei tagasta? Kas peaksin tagastama balloni (Lepingus on kirjas et kinnipidamisõigust ei ole lubatud rakendada) ja nõudma ettemaksu kohtu vm kaudu või mul on õigus mitte täita lepingu tingimusi (tagastada balloon lepingu lõppedes) kui ettevõtte pole ettemaksu tagastanud? Lepingus on veel kirjas, et lepingu lõppemine ei lõpeta lepingupoolte täitmata kohustusi. Tänan! 

Võlaõigusseaduse § 12 lg 2 kohaselt kehtib leping ka lepingupoole üldõigusjärglase suhtes. Üldõigusjärgluse ehk universaalõigusjärgluse põhimõtte kohaselt läheb kogu isiku vara seaduse alusel üle tema pärijatele tervikuna surma aja koosseisus (PärS § 4 lg 1 ja § 130 lg 1). Sealjuures ei ole vajalikud omandamistoimingud, näiteks asjade omandiõiguse üleandmine või nõude loovutamine. Seega peaks nii tehtud ettemaks kui leping Teile kui pärijale samadel tingimustel üle minema. Lepinguga võib olla siiski kokku lepitud lepingu lõppemine lepingupoole surma korral. Sellisel juhul leping küll lõppeb, ent pärijale läheb üle nõudeõigus ettemaksu osas.

Vastatud:
26.05.2023