Paindlik vanaduspension

Alates 2021 on võimalik siirduda paindlikule pensionile, kui eeltingimused on täidetud- staaz, vanus. Kui isik valib 60.aastaseks saamisel paindliku pensioni ja töötab samal ajal tähtajalise lepinguga, siis kas juhul, kui paindlik pension isiku avalduse alusel peatatakse ning peatumise ajal saabub tähtajalise töölepingu lõpp, siis kas isikul on õigus ennast töötuna arvele võtta ja saada töötuskindlustushüvitist eeldusel, et ta on 63.aastane?

Töötuskindlustushüvitist paindlikule pensionile jäänu ei saa.Teil ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele, kui olete jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud vanaduspensioniikka või kui teile on määratud sama seaduse alusel ennetähtaegne või paindlik vanaduspension. 
 

Vastatud:
14.07.2023