omakäelise allkirja ja digitaalse allkirja juriidiline jõud

Kas pdf-failis olevat allkirja saab lugeda korrektseks? Tehniliselt on pdf-faili võimalik suvalist allkirja sisestada. Teistsugune olukord on siis, kui selline pdf-fail on alla kirjutatud ka digitaalselt.

Eesti seaduste järgi on tehinguid, mida saab teha suuliselt, on tehinguid, mida saab teha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (st ei nõuta omakäelist allkirja), on tehinguid, mis peavad olema kirjalikus vormis (st peab sisaldama omakäelist allkirja), on tehinguid, mida saab teha elektrooniliselt (vastab kirjalikule vormile) ja on tehinguid, mida saab teha üksnes notariaalselt.

Kui tehingule ei ole seaduses kehtestatud kohustuslikku vorminõuet, on lepingu dokument oluline vaid tehingu sisu ja pakkumuse-nõustumise tõendamise seisukohalt. Selline leping kehtiks ka siis, kui lepingudokumendil puuduks allkiri üldse ja pakkumuse saaja oleks vaid selgesõnaliselt kirjutanud, et ta pakkumusega nõustub. Kuigi e-postiga saab saata vaid koopiat, on kusagil siiski olemas ka originaaldokument, millele on omakäeliselt alla kirjutatud. Digitaalne allkiri on Eestis võrdsustatud omakäelise allkirjaga.

Vastatud:
16.05.2023