Nõue välismaise ettevõtte vastu, kes ei ole tarninud kaupa ega tagastanud ettemaksu

Tere Küsimus on ettevõtlusalane, olen tellinud Hollandist ühe ettevõtte käest kaupu, aga nad ei ole suutnud mitme aasta jooksul kaupu välja saata ega ka raha tagastada. Kuidas võiks juriidiliselt edasi toimida või kuhu oleks variant pöörduda, et saaksin raha tagasi nõuda? Summa on suurusjärgus 10 000 EUR. 

Kui tegemist on kahe juriidilise isiku vahelise tehinguga, ei saa Te pöörduda tarbijavaidlusi lahendavasse organisse vaid nõue tuleb lahendada kohtus. Kuivõrd tegemist on välisriigi ettevõttega, tõenäoliselt välisriigi kohtus Hollandis, kui lepingus ei ole kokku lepitud teistsugust kohtualluvust.

Vastatud:
11.08.2023