Mis on pärandvara pankrot?

PrintPDF Jaga

PankrS § 9 lg 2 kohaselt võib võlgniku surma korral pankrotiavalduse tema vara suhtes esitada ka võlgniku pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja. Sel juhul kohaldatakse pankrotiavaldusele vastavalt võlgniku pankrotiavalduse kohta sätestatut.

Pärandvara pankrotiavaldus on mõistlik esitada siis, kui pärandvara inventuurist nähtub, et pärandvaral lasuvad kohustused on suuremad kui pärandvaras oleva vara väärtus.

Võlgniku (ehk siis antud juhul pärandvara) pankrotiavaldust reguleerib Pankrotiseaduses § 13.

PankrS § 13 lg 2 kohaselt peab pankrotiavaldusele lisama võlanimekirja, kus on märgitud võlausaldajate nimed, nende elu- või asukohad ning nõuete suurused, samuti andmed võlgniku vara kohta.

Tavaliselt piisab, kui pankrotiavaldusele lisatakse pärimistunnistus ja pärandvara inventuur, kuid kindluse mõttes võib koostada pankrotiavalduse lisana vara ja võlgade nimekirja.

Pankrotiavaldusele ning vara ja võlgade nimekirjale kirjutab alla avalduse esitaja.

Riigilõiv pärandvara pankrotiavalduselt on 10 eurot.