Mul on küsimus lepingute asjus

Peatükist leiate infot lepingute sõlmimise kohta. Näiteks millises vormis peab leping olema sõlmitud või millised andmed lepingus peavad kindlasti sisalduma. Täiendavalt vaata veel võlaõigusseadusest.

Kontrollitud: