Mis on abikaasade vastastikune testament?

Abikaasade vastastikune testament on abikaasade ühine testament, milles abikaasad nimetavad teineteise vastastikku oma pärijaks või teevad surma puhuks pärandi kohta muid korraldusi. Abikaasad võivad abikaasade vastastikuses testamendis määrata, kellele läheb üleelanud abikaasa pärand üle üleelanud abikaasa surma korral. Kui abikaasade vastastikuses testamendis on määratud, et üleelanud abikaasa surma korral läheb tema pärand üle kolmandale isikule, ei ole üleelanud abikaasal, kes on pärandi vastu võtnud, õigust seda abikaasade vastastikuse testamendi korraldust muuta ega oma surma korraks teistsuguseid korraldusi teha (uut testamenti teha ega pärimislepingut sõlmida). Juhul kui soovitakse määrata pärijat üleelanud abikaasale, tuleks mõelda ja sätestada, kas üleelanud abikaasalt peaks pärand pärijale üle minema varem surnud abikaasa surma päeva koosseisus või võib üleelanud abikaasa seda vara oma eluajal vabalt käsutada. Abikaasade vastastikune testamendi tegemiseks peate pöörduma notari poole.

Kontrollitud: