Kuidas teada saada, milline täitur minu suhtes esitatud nõuet täidab?

PrintPDF Jaga

Kui olete kaotanud Teile saadetud täitekutsed/täitmisteated ja unustanud kohtutäituri nime, kes asjaga tegeles, siis saate vastava kohtutäituri nime teada kodanikuportaalis täitemenetlusregistri alt või kui Teil vastav võimalus puudub, siis päringuga Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojast. Kuna täitemenetluse kohta käiv info ei ole avalik, siis andmeid on võimalik saada ainult enda täitemenetluste kohta. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kontaktandmed leiate siit.