Kuidas ma saan aresti alt vabastatud elatusmiinimumi kasutada?

PrintPDF Jaga

Olukorras, kus võlgniku arvelduskonto on nõude täitmise eesmärgil arestitud ning aresti alt on vabastatud vaid täitemenetluse seadustiku kohaselt  arestimisele mittekuuluv sissetulek (vt TMS §-des 131 ja 132 sätestatud piirangud), on võlgnikul nimetatud rahale ligipääsemine piiratud. Seoses uute võimalustega, on täitemenetluse raames võlgnikul mittearestitava sissetuleku ulatuses raha kasutamiseks lisaks pangakontoris arveldusarve kasutamisele teatud juhtudel võimalik kasutada ka deebetkaarti raha väljavõtmiseks automaadist ja internetipanka. Olenevalt konkreetsetest asjaoludest, tuleb täiendava info saamiseks mittearestitava summa kasutamise tingimuste osas pöörduda asja menetleva kohtutäituri või oma panga poole.