Kohtutäitur on arestinud minu sissetulekud, mis ei kuulu seaduse kohaselt arestimisele. Mida teha?

PrintPDF Jaga

Teil tuleb viivitamata pöörduda kohtutäituri poole ja esitada talle oma mittearestitavaid sissetulekuid tõendavad dokumendid ja avaldus nimetatud sissetulekute vabastamiseks.