Väljaande Ametlikud Teadaanded andmetel on ettevõte pankrotis. Mis ma edasi tegema pean?

PrintPDF Jaga

Juhul, kui pankrotis ettevõte ei ole täitnud töölepingust või töölepinguseadusest tulenevaid kohustusi, peab töötaja hiljemalt kahe kuu jooksul alates pankroti väljakuulutamisest teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest pankrotis ettevõtte vastu. Nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik avaldus (nõudeavaldus), milles märgitakse nõude sisu, alus ja suurus. Nõudeavaldusele tuleb lisada avalduses nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid (mh tööleping ja saamata jäänud tasu (hüvitise) arvestuslik käik, sealjuures on vaja eraldi välja tuua saamata jäänud tasud kuude kaupa). Töötajal tuleb nõudeavaldus allkirjastada.

Image CAPTCHA