Mis saab peale nõudeavalduse esitamist? Kas haldur võtab minuga ühendust?

PrintPDF Jaga

Haldur on kohustatud töötajat teavitama üksnes juhul, kui nõudeavaldus ei ole nõuetekohaselt vormistatud. Sellisel juhul annab haldur töötajale nõudeavalduse puuduste kõrvaldamiseks vähemalt 10 päeva. Järgnevalt kontrollib haldur esitatud nõude põhjendatust. Juhul, kui nõue on põhjendatud ja alusdokumendid on korrektselt esitatud, siis haldur on kohustatud esitama avalduse Eesti Töötukassale tööandja maksejõuetuse hüvitise saamiseks. Kuivõrd Eesti Töötukassa hüvitab piiratud ulatuses töötajate nõuded, siis Eesti Töötukassa poolt rahuldamata nõude suurus läheb kaitsmisele võlausaldajate üldkoosolekul (nõuete kaitsmise koosolekul).

Image CAPTCHA