Kas ma saan Eesti Töötukassalt hüvitist ka siis, kui ettevõtte eelmenetlus on lõpetatud raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata?

PrintPDF Jaga

Kui menetlus lõpetatakse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata, on ajutine haldur samuti kohustatud esitama töötukassale avalduse ettevõtte töötajatele hüvitise maksmiseks saamata jäänud palga ja puhkusetasu ning töölepingu lõpetamisel saamata jäänud hüvitiste eest.

Image CAPTCHA