Minu vastu on algatatud kohtumenetlus

PrintPDF Jaga

Kohtumenetlus tsiviilkohtus on reguleeritud tsiviilkohtumenetluse seadustikuga TsMS 
NB! Hageja on isik, kes esitab hagi kohtusse. Kostja on isik, kelle vastu hagi on esitatud.