Füüsilise isiku maksejõuetus

PrintPDF Jaga

1. juuli 2022 jõustus Füüsilike isiku maksejõuetuse seadus, millega muutub ka füüsilise isiku maksejõuetusmenetluse algatamise taotlemine. Edaspidi toimub maksejõuetusmenetluse algatamine ühtse maksejõuetusavalduse alusel.

 

Maksejõuetusavalduse saab esitada kohtule nii pankroti väljakuulutamiseks, pankroti väljakuulutamiseks ja kohustustest vabastamiseks kui ka võlgade ümberkujundamiseks. Maksejõuetusavaldus hakkab asendama seega pankrotiavaldust, kohustustest vabastamise avaldust ja võlgade ümberkujundamise avaldust.

Võlgnikul on võimalik jätta menetlusliigi valik ka lahtiseks ning valida sobiv menetlus usaldusisiku ja kohtu abiga. Füüsilisest isikust võlgnikku hakkab tema maksejõuetusmenetluse algatamisel nõustama usaldusisik ning ajutist haldurit füüsilisele isikule enam ei nimetata. Usaldusisikul on ajutise halduriga sarnased õigused ja kohustused.

Võlgnikul on maksejõuetusavalduse esitamisel võimalik valida kahe erineva vormi vahel

  • Kui võlgnik soovib ainult enda makseraskuste lahendamist, valib ta vormi nimetusega „võlgniku maksejõuetusavaldus“.
  • Kui aga võlgnik on abielus ja ka abikaasal on makseraskused, on abikaasadel võimalik esitada ühine avaldus enda makseraskuste lahendamiseks. Sellisel juhul valivad abikaasad vormi nimetusega „abikaasade ühine maksejõuetusavaldus“.
  • Ka võlausaldajal on õigus esitada võlgniku suhtes maksejõuetusavaldus. Võlausaldaja peab valima vormi nimetusega „võlausaldaja maksejõuetusavaldus“.

Lisaks on ettenähtud veel vormid varanimekirja, võlanimekirja ja võlgade ümberkujundamise kava esitamiseks. Vormide näidised on kättesaadavad siin: https://www.juristaitab.ee/et/dokumentide-naidised/maksejouetusavaldused